PART agency SK, a.s.

• Produkcia koncertov a spoločenských akcií
• Usporadúvanie seminárov a konferencií
• Zastupovanie umelcov a organizácie eventov
• Plánovanie a realizácia reklamných kampaní
(outdoor, indoor, tlač, rádiá, TV, internet...)

Kontakt:
PART agency SK, a.s.
Jána Milca 6, 010 01 Žilina
E-mail: produkcia@partagency.sk
Telefon: +421 948 813 242